Homeगडचिरोलीतात्पुरत्या फटाका विक्री परवानाधारकांनी फटाका विक्री परवान्यासाठी नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक

तात्पुरत्या फटाका विक्री परवानाधारकांनी फटाका विक्री परवान्यासाठी नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक

गडचिरोली प्रतिनिधी/ सतिश कुसराम

गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व तात्पुरत्या विक्री परवानाधारकांना तसेच नव्याने तात्पुरत्या फटाका परवाना घेणाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, आगामी दिवाळी सणा निमित्य ज्यांना फटाका विक्रीचे तात्पुरता परवाना (पंधरा दिवसाच्या मुदतीकरीता) आवश्यक आहे. त्यांनी जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली यांच्या कार्यालयात दिनांक 25 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी आपले अर्ज सादर करावेत. वरील मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. तसचे यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व तात्पुरते परवान्याचे नुतणीकरण होणार नसल्याने, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व तात्पुरत्या फटाका विक्री परवानाधारकांनी फटाका विक्री परवान्यासाठी नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक राहील. तसेच तात्पुरत्या फटाका विक्री परवान्यासाठी अर्जासोबत 1) विहित नमुन्यातील अर्ज, 2) नगर परिषद/नगर पंचायत/ ग्रामपंचायतीचा नाहरकत प्रमाणपत्र, 3) पोलीस अधिक्षक यांचे कार्यालयातून प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र तसेच तात्पुरता फटाका परवाना मंजूरीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र, 4) संबंधित तहसिलदार यांचे कार्यालयातून तात्पुरत्या फटाका विक्रीच्या जागेसंबंधी तसेच फटाका परवाना मंजूरीबाबत अभिप्राय/नाहरकत प्रमाणपत्र, 5) ज्या जागेवर फटाका विक्री करणार आहेत त्या ठिकाणच्या जागेचा/ इमारतीचा नकाशा व अभिलेख, 6) इमारत/ खुली जागा स्वत:च्या मालकीची नसल्यास जमीन मालकाचे/घरमालकाचे संमतीपत्र, 7) अर्जदाराचे आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. नाहरकत प्रमाणपत्र त्वरीत निर्गमित करण्यासाठी पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली तसेच संबंधित तहसिलदार, नगर परिषद/ नगर पंचायत/ ग्रामपंचायत यांना आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
अर्जदार यांनी ज्या ठिकाणी फटाका साठवणूक/ विक्री करणार असल्याचे नमूद करेल त्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी फटाका साठवणूक/ विक्री करता येणार नाही. तसेच कोवीड-19 मुळे सामुहीक दुकाने स्वरुपात दुकाने लावता येणार नाही तसेच कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने जिल्हाप्रशासनाने यापुर्वी निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करणे सर्व परवानाधारकांना बंधनकारक राहील, यांची नोंद घ्यावी.असे जिल्हादंडाधिकारी, तथा जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

India Dastak News TV
India Dastak News TVhttps://www.indiadastaknewstv.com/
सुरज पी दहागावकर | मुख्य संपादक मो.न. 8698615848/9960020762
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Don`t copy text!