Home एटापल्ली

एटापल्ली

    एटापल्ली तालुक्यातील आधारभूत धानखरेदी केन्द्र सुरू करण्यासाठी मा जिल्हाधिकारी यांना रा कांँ पार्टी एटापल्ली...

    प्रीती उज्वल देवनाथ:- सध्या तालुक्यात धान कापनीचा हंगाम संपत आला असून धानमळनिचा हंगाम जवळ येत आहे. मात्र आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत काहीच हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे व्यापारी वर्गाकडुन कवडीमोल भावाने धान खरेदी करण्याची...

    Recent Posts