Home थायलंड

थायलंड

    भिकारी म्हणून बाहेर काढले; पण त्याने खरेदी केली १२ लाखांची बाईक…

    कुणाचा वेश कसा आहे? यावरून आपण समोरच्या व्यक्तीबद्दल अंदाज लावत असतो. पण दरवेळी आपला अंदाज बरोबर येईल असं अजिबात नाही. कारण काही वेळा आपला अंदाज पूर्णपणे चुकून खजील होण्याची पाळी सुद्धा आपल्यावर येऊ शकते...

    Recent Posts