Home चन्द्रपूर

चन्द्रपूर

    कढोली बु. ग्रामपंचायत मध्ये सरपंचाचा मनमानी कारभार…

    कढोली बु. ग्रामपंचायत येथे मासिक सभेमध्ये इतर कोणत्याही सदस्यांच्या प्रश्नाला वाव न देता सरपंच फक्त स्वतःच्याच मर्जिने हिताने मनमानी करण्याच्या कारभार पाहावयास मिळत आहे. मासिक सभा म्हटले तर एक प्रकारच्या प्रस्ताव व महिन्या भरातील...

    Recent Posts

    Don`t copy text!